Home / Tag Archives: segwit

Tag Archives: segwit

SegWit là gì?

segwit là gì

Camnangtaichinh.com – SegWit là từ viết tắt của (short for Segregated Witness) nó được hiểu như một phần mềm, dùng để nâng cấp, có thể hoạt động ngay cả khi một số người dùng không cập nhật phần mềm của. Phần mềm này được phát hành trong phiên bản 0.13.1 …

Read More »